Home page

English
 
 
 

 

 CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM : THỨC ĂN ĐẬM ĐẶT DẠNG BỘT


 

- Tiêu chuẩn : TC-001-MT/01
- Áp dụng cho hàng hoá: THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT/DẠNG VIÊN SỐ  1A/1AV
- Sủ dụng cho: HEO CON TẬP ĂN (7 ngày - 7 kg thể trọng)
 

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ Số : TC-001-MT/01
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT/DẠNG VIÊN SỐ 1 A / 1AV
HEO CON TẬP ĂN
(7 ngày - 7 kg thể trọng)
Ban hành lần : 01
Có hiệu lực từ : 01/12/2001

 

- Tiêu chuẩn : TC-002-MT/01
- Áp dụng cho hàng hoá: THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT/DẠNG VIÊN SỐ  1/1V
- Sủ dụng cho: HEO CON (7 kg - 15 kg thể trọng)
 

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ Số : TC-002-MT/01
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT/DẠNG VIÊN SỐ 1 / 1V
HEO CON
(7 kg - 15 kg thể trọng)
Ban hành lần : 01
Có hiệu lực từ : 01/12/2001

 

- Tiêu chuẩn : TC-003-MT/01
- Áp dụng cho hàng hoá: THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT/DẠNG VIÊN SỐ  5/5V
- Sủ dụng cho: HEO CON (15 kg - 30 kg thể trọng)
 

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ Số : TC-003-MT/01
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT/DẠNG VIÊN SỐ  5/5V
HEO CON
(15 kg - 30 kg thể trọng)
Ban hành lần : 01
Có hiệu lực từ : 01/12/2001

 

- Tiêu chuẩn : TC-004-MT/01
- Áp dụng cho hàng hoá: THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT/DẠNG VIÊN SỐ  6/6V
- Sủ dụng cho: HEO THỊT (30 kg - 60kg thể trọng)
 

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ Số : TC-004-MT/01
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT/DẠNG VIÊN SỐ 1 A / 1AV
HEO THỊT
(30 kg - 60kg thể trọng)
Ban hành lần : 01
Có hiệu lực từ : 01/12/2001

 


Trang chủGiới thiệu  |  Chức năng  |  Sản phẩm
Cơ hội đầu tư  |  Tin tức  |  Liên hệ
---------o0o---------

 

Designed and hosted by American Technologies, Inc.